Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
04.01.2015

Uplatni račun za uplatu naknade zbog neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Način uplate novčane naknade koju poslodavci plaćaju zbog neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom je propisan “Naredbom izmjenama i dopunama naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba”. 

UPLATNI RAČUN 

HR 12 1001005 1863000160 

MODEL

HR68

POZIV NA BRO:  

5118-OIBPOSLODAVCA

Opis:
5118 – Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.
OIBPOSLODAVCA –  OIB dodijeljen od Ministarstva financija