Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
Prijava poreza na dohodak za porezne laike – upute za prikupljanje dokumentacije i popunjavanje obrasca DOH

Sadržaj koji obrađuje predaju porezne prijave za 2016. godinu u 2017. godine je u pripremi!

Na internetu postoji veliki broj sadržaja koji obrađuju proceduru prijave poreza na dohodak. Na ovoj stranici se nalazi zbirka linkova prema tekstovima koji detaljno objašnjavaju zakonsku regulativu vezanu uz porez na dohodak i način popunjavanja i predaje obrasca DOH. Ponuđeni sadržaji odgovoriti će na brojna pitanja i nedoumice koje je javljaju kada je u pitanju prijava poreza na dohodak:

Popunjavanje obrasca DOH

Obrazac DOH za 2014. (prijava u 2015.):