Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
15.01.2018

Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu (NN 4/2018, primjena od 01.01.2018)

Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu NN 4/2018 LINK

Kolektivni ugovor sklapa se na određeno vrijeme do 31. prosinca 2019. godine, a stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.