Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
13.01.2018

Predstavnici IPRH (www.iprh.eu) sudjelovali na sastanku u središnjem uredu PU sa ciljem rješavanja nedoumica oko postupanja s PK

Predstavnici IPRH (www.iprh.eu) su pozvani sastanak u središnji ured PU sa ciljem rješavanja nedoumica oko postupanja s PK. Sastanak je održan u središnjem uredu PU 12.01.2018. Informacije/zaključci sa sastanka

  • izdavanje i promjene PK kartica su moguće u PU, putem e-građani i preko poslodavca putem e-porezne => NEMA OBVEZE POSLODAVCA TO JE SAMO MOGUĆNOST
  • u slučaju kad to radi poslodavac sve promjene se provjeravaju u PU, te ako je nešto sporno ide povratna obavijest => NEMA ODGOVORNOSTI POSLODAVCA U SMISLU UNOSA OLAKŠICE NA PK. POSLODAVAC UNOSI ZAHTJEV A PU PROVJERAVA ISTINITOST
  • sve unesene promjene važeće su od narednog dana tako da je preporuka da prije obračuna i isplate plaće pogledate u e-poreznoj za određenog obveznika ima li u pretincu eventualna izmjena neke PK kartice (sve izmjene će dolaziti u pretinac e-porezne)
  • čim radnik ode iz poduzeća, odnosno čim ga se odjavi s HZMO, automatski se miče dostupnost PK bivšem poslodavcu i poslodavac je ne bi smio koristiti olakšicu na zadnjem obračunu plaće za bivšeg radnika
  • samo PK sa zelenim pečatom (stari originali) se vraćaju u PU, nove elektroničke PK se nikome ne vraćaju 
  • prije bilo kakve izmjene PK poslodavac mora ishoditi pismenu suglasnost radnika !
  • PU ĆE NAPISATI OČITOVANJE I OBJAVITI GA S OBZIROM NA BROJNE NEDOUMICE KOJE SU SE POJAVILE ! Također PU će obavijestiti sve ispostave u kojima je detektirano upućivanje radnika na poslodavca da to više ne rade.
  • Ako radnik dođe u PU oni moraju napraviti PK!

Na sastanku se je razgovaralo i o drugima temama. Cjeloviti izvještaj možete pročitati na stranicama IPRH LINK