Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
30.07.2018

Podsjetnik: Prestaje obaveza predaje JOPPD obrasca za obavezu novčane naknade u slučaju neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (vrsta 4)

Za obavezu kvote za 07. mjesec 2018 i dalje, koja se obračunava i uplaćuje do kraja 08/2018 više nije potrebno predavati JOPPP obrazac tip 4. Dakle u 08. mjesecu i dalje više se ne predaje JOPPD obrazac tip 4. Obaveza naknade zbog neispunjenja kvote za 07/2018 (dospijeva u 08/2018) uplaćuje se promijenjenim pozivom na broj (bez JOPPD identifikatora iza OIB-a obrasca).

Uplatni račun: HR 12 1001005 1863000160 (identičan kao i do sada)

Model: 68 Poziv na broj: 5118 – OIB POSLODAVCA 

(izbačen je JOPPD  identifikator iza OIB-a poslodavca)

VAŽNO !!!

Od korisnika smo zaprimili povratnu informaciju da nalozi za plaćanje sa modelom 68 i konstrukcijom poziva na broj bez JOPPD identifikatora ne prolaze kontrolu/obradu u svim bankama. Za sada znamo da u Zagrebačkoj banci i FINI nalozi sa modelom 68 i pozivom na broj 5118-OIB POSLODAVCA uredno prolaze kontrolu/obradu. U Erste banci i Raiffeisen banci nalozi sa modelom 68 i pozivom na broj bez JOPPD identifikatora ne prolaze kontrolu i obradu. U nalogu koji ide preko tih banaka je potrebno koristiti model 68 i poziv na broj: 5118-OIB POSLODAVCA-00000