Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
02.04.2019

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za uzdržavanje djeteta (od 01.04.2019.)

Minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, koja za razdoblje od siječnja do prosinca 2018. iznosi 6.242 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku Broj: 9.1.1/12. od 20. veljače 2019., iznose:

– za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 1.061 kn,
– za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.248 kn,
– za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.373 kn.
Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.

NN 32/2019 LINK