Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
27.09.2013

Obveza izdavanja obračuna neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i posljedice neizdavanja
Izvor: www.iusinfo.hr. Temeljni propis koji poslodavcu nameće obvezu izrade i izdavanja obračuna plaće, naknade plaće i otpremnine je Zakon o radu koji u članku 85. stavak 1. govori da je poslodavac dužan, najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni. Nadalje, prema stavku 2. istog članka, poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, naknade plaće ili otpremnine radniku dostaviti obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti. Navedeni obračuni su ovršne isprave. CIJELI TEKST: LINK. Izvor: www.iusinfo.hr