Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
01.07.2014

Općina Kloštar Podravski (šifra 1945). Stopa prireza 5% (do sada 0%). Primjena od 08.07.2014.

U NN 79/2014 od 30.06.2014. objavljena je “Odluka o općinskim porezima” općine Kloštar Podravski. Prema odluci se dosadašnja stopa prireza porezu na dohodak 0% mijenja na 5%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« , 08. srpnja 2014. godine. LINK