Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
18.07.2014

Od 17. srpnja 2014. prijava na mirovinsko osiguranje ujedno je i prijava na obvezno zdravstveno osiguranje

Od 17.07.2014. poslodavci novoga radnika moraju prijaviti samo u sustav HZMO (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje). Ova prijava je ujedno prijava na obavezno zdravstveno osigruranje i ne postoji potreba za odvojenom/dodatnom prijavom radnika u HZZO (prijava na mirovinsko osiguranje će automatski biti i prijava na obavezno zdravstveno osiguranje).

Prenosimo cijelu obavijest sa www stranica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje:

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) uspostavili su razmjenu, odnosno preuzimanje, podataka u elektroničkom obliku, koji se odnose na činjenice o radnopravnom statusu osiguranika, odnosno o statusu osiguranja i za one koji u obveznom mirovinskom osiguranju nisu na temelju radnog odnosa. Povezivanjem sustava HZMO-a i HZZO-a, te preuzimanjem podataka, olakšava se postupak prijavljivanja u zdravstveni sustav tako da obveznici više ne moraju podnositi dvije prijave u dva sustava, nego samo jednu prijavu u mirovinski sustav. Svaki obveznik podnošenja prijave u roku od 24 sata dužan je činjenicu o početku mirovinskog osiguranja dostaviti u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Prijavom u sustav mirovinskog osiguranja poslodavci više nisu obvezni osobno podnositi prijavu u sustav obveznog zdravstvenog osiguranja.
Racionalizacija u poslovanju dvaju Zavoda, razmjena, odnosno preuzimanje podataka, kao i smanjenje obveza poslodavcima za podnošenje prijava, primjenjuje se od 17. srpnja 2014. LINK