Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
02.01.2020

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića

U NN 129/19 Objavljena je Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prestanku važenja odluke o prirezu na dohodak grada Gospić LINK. Ovom odlukom vraća se stopa prireza porezu na dohodak za grad Gospić po stopi od 10% !!!