Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
Obrazac R1 Potvrda o plaći (HZZO)

Obrazac R1 – Potvrda o plaći. Obrazac se ispunjava i predaje Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) u slučajevima kada se ostvare uvjeti po kojima obaveza isplate naknade za vrijeme provedeno na bolovanju prelazi iz nadležnosti poslodavca u nadležnost HZZO (bolovanje na teret HZZO). U obrazac se unose podaci o iznosima plaća koje su osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg radnih stječe pravo na naknadu.  Na osnovu podataka u obrascu Potvrda o plaći HZZO određuje iznos naknade na koju, za vrijeme bolovanja osiguranik, ima pravo. Kvalitetnije aplikacije za obračun plaća imaju opciju za kreiranje i ispis ovoga obrasca. Ukoliko to nije slučaj, možete  koristiti PDF obrazac za ručno ispunjavanje ili opcije DOC / XLS obrazaca za popunjavanje uz pomoć računala. 

Pročitajte -> Popunjavanje obrasca R1 Potvrda o plaći
Pročitajte -> Obračun bolovanja na teret HZZO
Pročitajte -> Maksimalni iznosi bol. na teret HZZO
Pročitajte -> Knjiženje bolovanja na teret HZZO
Pročitajte -> Postupak za traženje refundacije od HZZO

Obrazac R1 (XLS) Zahvaljujemo autoru obrasca g. Draganu Mihaljeviću
Obrazac R1 (PDF) Link na stranice HZZO
Obrazac R1 (DOC) Link na sranice HZZO
Zahtjev HZZO-u za refundaciju bolovanja (u MS WORD formatu)