Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
06.01.2020

Za neoporezive primitke sa JOPPP šiframa 22, 61, 63, 65, 69, 70, 71 promijenjen je rok za predaju JOPPD obrasca (propisana je obaveza predaje na dan isplate ili slijedeći radni dan)

Člankom 18. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak LINK propisuje se novi rok za predaju JOPPD obrasca za određene kategorije  neoporezivih naknada/nagrada koje se isplaćuju radniku. Za dolje navedene, isplaćene, primitke rok za predaju JOPPD obrasca je na dan isplate ili slijedeći radni dan (za razliku od dosadašnjeg uređenja prema kojem je rok za predaju bio najkasnije do petnaestog dana u mjesecu za primitak koji je ostvaren, odnosno isplaćen u prethodnom mjesecu).

 
JOPPD šifra neoporezivog primitka Opis Propisani godišnji limit
 22 (61) Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)  do 3.000 KN
 63 Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika  do 5.000 KN
 65 Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika  do 5.000 KN
 69 Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam  do 2.500 KN
 70 Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja  do visine stvarnih izd.
 71 Premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika  do 2.500 KN