Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
08.01.2020

E-porezna: Nije moguće poslati JOPPD obrazac koji sadrži šifre neoporezivog primitka 71

Imamo dojave kako e-porezna još nije implementirala mogućnost slanja obrazaca koji sadrža retke sa šifrom neoporezivog primitka 71 (Premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa). To je nezgodno budući da je za ovaj neoporezivi primitak JOPPD obrazac potrebno predati na dan uplate ili najkasnije slijedeći radni dan nakon uplate. U trenutku pisanja ove obavijesti ne postoji vjerodostojna informacija o tome kada će nova šifra neoporezivog primitka biti aktivirana u sustavu e-porezna. Postoji tek rekla-kazala informacija da će to biti aktivirano tijekom nadolazećeg vikenda (11./12.01). Što napraviti?

Opcija 1

Odgoditi plaćanje premije dodatnog/dopunskog zdravstvenog osiguranja do trenutka dok se na e-poreznoj ne omogući predaja i obrada obrazaca sa šifrom neop. primitka 71.

Opcija 2

Provesti plaćanje premija dodatnog/dopunskog osiguranja a samu predaju pripadnog JOPPD obrasca provesti kao naknadnu dopunu (sa opravdanim zaostatkom) u trenutku kada se na e-poreznoj omogući predaja i obrada obrazaca sa šifrom neop. primitka 71.