Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
07.05.2018

Ukida se obaveza predaje JOPPD obrasca za obavezu novčane naknade u slučaju neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (vrsta 4)

Novi “Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom” NN 39 /2018 LINK donosi smanjenje administrativne obaveze za poslodavce. Novim zakonom ukida se obaveza podnošenje izvješća o iznosu obračunane novčane naknade zbog neispunjenja kvote za zap. osoba s invaliditetom. Izvješće smo s uplatom kvote bili dužni predavati do kraja mjeseca za prethodni mjesec u obliku JOPPD obrasca vrste 4 (obrazac koji ima samo A stranu sa upisanim brojem radnika u X.1. i iznos obaveze za kvotu u X.2.). 

Iz novog Zakona: 

Članak 7.
U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 4., riječi: »obvezu podnošenja izvješća iz stavka 4. ovoga članka,« brišu se.

Članak 29.
Obveza podnošenja izvješća o iznosu obračunane novčane nak­nade iz članka 10. stavka 4. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13. i 152/14.) prestaje zaključno s podnošenjem izvješća o iznosu obračunane novčane naknade za lipanj 2018.

Dakle zadnji mjesec za koji je potrebno predati JOPPD obrazac za iznos obračunate naknade zbog neispunjenja kvote je za 06/2018. (predaja do kraja 07/2018). Za uplatu naknade zbog neispunjenja kvote koje se odnosi na 7. mjesec 2018. i dalje mijenja se konstrukcija poziva na broj u nalogu za plaćanje (izbacuje se identifikator JOPPD obrasca i mijenja model):

Uplatni račun: HR1210010051863000160 (identičan kao i do sada)

Model: 68 Poziv na broj: 5118- OIB POSLODAVCA 

(bez JOPPD  identifikatora)

Krajem sedmog mjeseca pretplatnicima šaljemo podsjetnik na ovu promjenu, …