Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
02.05.2018

Microsoft OneDrive i GDPR (da li se podaci i dokumenti koji se razmjenjuju putem ovog servisa nalaze na serverima u EU?)

Naši procesi razmjene dokumenata sa korisnicima se potpuno ili djelomično odvijaju preko Microsoft OneDrive for Business (OneDrive za tvrtke) cloud servisa.  Vjerujemo da veliki broj tvrtki koristi ovaj Microsoft servis.  

GDPR regulativa donosi ograničenja vezana uz pohranu osobnih podataka u “trećim zemljema” (zemlje koji nisu članice EU). Korisnici koji koriste Microsoft OneDrive često su u nedoumici da li je ovaj servis, sa strane lokacije pohrane podataka, podudaran sa odredbama GDPR direktive. U procesu implemantacije odredbi GDPR direktive potrebno je između oslalog provjeriti i potvrditi da su lokacije na kojima se čuvaju osobni podaci i preko kojih se prenose osobni podaci u EU. Za sve Microsoft CLOUD servise, lokacije na kojoj pojedini servis pohranjuje podatke možete saznati ovdje LINK

Microsoft OneDrive za tvrtke kojima je sjedište u EU (a to smo i mi, Oktaedar d.o.o.) podatke pohranjuje u Irskoj i Nizozemskoj. Dakle,  na području EU. Napominjemo da se to odnosi na korisničke račune poduzeća (OneDrive for business) i da ne mora vrijediti i za privatne OndeDrive korisničke račune koji nisu vezani uz Vašu tvrtku!  

ondrive_lokacija