Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
24.03.2020

Smanjena je novčana naknada zbog neispunjenja kvote (za 03/20, plaćanje u 04/20 i dalje) i mogućnost odgode plaćanja ove obaveze

U sklopu mjera vlade za pomoć gospodarstvu donesen je “Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom” NN 32/2020 LINK

SMANJENJE NAKNADE

Novčana naknada zbog neispunjenja kvote se za 03/2020 i dalje računa sa 20% minimalne plaće umjesto 30%. Prema tome novčana naknada zbog neispunjenja kvote za 1 radnika s invaliditetom po novome iznosi 812,50 (1 * 4062,51 * 20%) umjesto dosadašnjih 1218,75 (1 * 4062,51 * 30%).

Naš ON-LINE kalkulator kvote LINK je usklađen sa ovom promjenom !!!

ODGODA PLAĆANJA OBAVEZE

U slučaju posebnih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušavaju okoliš, narušavaju gospodarsku aktivnost ili uzrokuju znatnu gospodarsku štetu, ministar nadležan za rad može posebnom odlukom utvrditi da se:

    • sredstva uplaćena s osnove novčane naknade mogu, osim za namjene propisane stavkom 6. ovoga članka, koristiti i za druge namjene u svrhu očuvanja radnih mjesta i zadržavanja u zaposlenosti
    • obveza plaćanja novčane naknade iz stavka 3. ovoga članka može odgoditi za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

OSLOBAĐANJE OBAVEZE KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA ZA POSLODAVCE U SEKTORU TEKSTILA, ODJEĆE, KOŽE, DRVA I NAMJEŠTAJA 

Poslodavci u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja oslobađaju se obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, počevši od 1. travnja 2020.