Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
16.11.2018

Prosječne stope prireza za 2018. godinu (parametar za godišnji obračun poreza kod radnika u općinama koje su tijekom 2018. godine mijenjale prirez)

Općine sa promjenom prireza u 2018. godini i pripadne prosječne stope prireza

Za radnike koji prebivaju u općinama/gradovima u kojima je tijekom godine došlo do promjene stope prireza primjenjuje se prosječna stopa prireza! Prosječna stopa prireza se računa kao: ((STARA STOPA * BROJ DANA PRIMJENE) + (NOVA STOPA * BROJ DANA PRIMJENE)) / BROJ DANA U GODINI. Primjenom ove formule dolazi se do slijedećih “Prosječnih stopa prireza” koje je potrebno primijeniti za općine u kojima je tijekom 2018. godine došlo do promjene stope prireza.

Tablica prosječnih stopa prireza za općine koje su mijenjale stopu prireza tijekom 2018. godine:


>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja