Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
20.11.2018

Plaća, doprinosi i porezi za radnika zaposlenog kod INO poslodavca koji nema sjedište u RH

Podrazumijeva se da je radnik rezident RH koji je zaposlen kod poslodavca koji nema sjedište u RH. Razlikujemo tri moguća slučaja (1) poslodavac ima sjedište u EU, EGP-europskom gospodarskom pojasu ili Švicarskoj, (2) poslodavac ima sjedište u državi kojom RH ima potpisan bilateralni sporazum, (3) poslodavac imam sjedište u državi izvan EU i s kojom RH nema potpisani bilateralni sporazum. U nastavku teksta za svaki od navedena tri slučaja objašnjavamo postupke koje je potrebno provesti, plaćanja koja je potrebno provesti te primjere JOPPD obrazaca u slučaju kada postoji obaveza za njihovu predaju.  

Poslodavac ima sjedište u EU, EGP ili u Švicarskoj

Poslodavac ima sjedište u državi s kojom RH ima potpisan Bilateralni ugovor

Poslodavac ima sjedište u državi s kojom RH nema potpisan Bilateralni ugovor

Sažetak

 


>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja