Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
19.11.2020

Prosječne stopa prireza za godišnji obračun poreza na dohodak za 2020. godinu (za općine koje su tijekom godine mijenjale stope prireza)

Za radnike koji prebivaju u općinama/gradovima u kojima je tijekom godine došlo do promjene stope prireza, za godišnji obračun poreza i prireza primjenjuju se prosječna stope prireza! Prosječna stopa prireza se računa kao: ((STARA STOPA * BROJ DANA PRIMJENE) + (NOVA STOPA * BROJ DANA PRIMJENE)) / BROJ DANA U GODINI. Primjenom ove formule dolazi se do slijedećih “Prosječnih stopa prireza” koje je potrebno primijeniti za općine u kojima je tijekom 2020. godine došlo do promjene stope prireza:

Šifra Naziv grada / općine Stara stopa do Stara stopa Nova stopa od Nova stopa PROSJEČNA STOPA PRIREZA
3760  RUGVICA 31.03. 6% 01.04. 0% 1,5%
5851  DUGOPOLJE  30.04. 8% 01.05. 0% 2,667%
0868  DONJI MIHOLJAC  30.04. 8% 01.05. 5% 6%
0248  BJELOVAR  30.04. 6% 01.05. 0% 2%
3514  POŽEGA  31.05. 10% 01.06. 7% 8,250%
0167  BELIŠĆE 31.05. 10% 01.06. 7% 8,250%
 2747  MOTOVUN  30.06. 1% 01.07. 0% 0,5%
4715  VALPOVO 30.06. 8% 01.07. 0% 4%
0299  BOROVO  30.06. 10% 01.07. 6% 8%
1953  KNEŽEVI VINOGRADI  31.07. 5% 01.08. 4% 4,583%