Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
19.11.2020

Godišnji obračun poreza na dohodak za 2020. godinu

Uobičajeno se godišnji obračun poreza na dohodak provodi na zadnjoj isplati plaće u godini (isplata plaće za 11. mjesec u 12. mjesecu 2020. godine). Ovim putem podsjećamo Vas na ovu zakonsku obavezu isplatitelja (poslodavca) i donosimo parametre za obračun (godišnje granice stopa poreza i prosječne stope prireza) i ostale informacije potrebne za godišnji (konačni) obračun poreza na dohodak.

 

Stope i granični iznosi za godišnji obračun poreza na dohodak u 2020.

U 2020. godini nije bilo promjena granica za primjenu pojedinih stopa poreza na dohodak pa su parametri za godišnji obračun poreza identični onima iz 2019. godine. Stopa 24% primjenjuje se za poreznu osnovicu do 360.000 KN godišnje (do 30.000 KN mjesečno. Stopa 36% primjenjuje se za poreznu osnovicu iznad 360.000 KN godišnje (iznad 30.000 KN mjesečno). Godišnji obračun poreza na dohodak potrebno je provesti sa slijedećim granicama i stopama poreznih razreda: 

OD IZNOSA DO IZNOSA STOPA
0,00  360.000,00  24,00% 
360.000,01  …  36,00% 

 

Općine sa promjenom prireza u 2020. godini i pripadne prosječne stope prireza

Za radnike koji prebivaju u općinama/gradovima u kojima je tijekom godine došlo do promjene stope prireza, za godišnji obračun poreza i prireza primjenjuje se prosječna stopa prireza! Prosječna stopa prireza se računa kao: ((STARA STOPA * BROJ DANA PRIMJENE) + (NOVA STOPA * BROJ DANA PRIMJENE)) / BROJ DANA U GODINI. Primjenom ove formule dolazi se do slijedećih “Prosječnih stopa prireza” koje je potrebno primijeniti za općine u kojima je tijekom 2020. godine došlo do promjene stope prireza:

Šifra Naziv grada / općine Stara stopa do Stara stopa Nova stopa od Nova stopa PROSJEČNA STOPA PRIREZA
3760  RUGVICA 31.03. 6% 01.04. 0% 1,5%
5851  DUGOPOLJE  30.04. 8% 01.05. 0% 2,667%
0868  DONJI MIHOLJAC  30.04. 8% 01.05. 5% 6%
 0248  BJELOVAR  30.04. 6% 01.05. 0% 2%
3514  POŽEGA  31.05. 10% 01.06. 7% 8,250%
0167  BELIŠĆE 31.05. 10% 01.06. 7% 8,250%
 2747  MOTOVUN  30.06. 1% 01.07. 0% 0,5%
4715  VALPOVO 30.06. 8% 01.07. 0% 4%
0299  BOROVO  30.06. 10% 01.07. 6% 8%
1953  KNEŽEVI VINOGRADI  31.07. 5% 01.08. 4% 4,583%

Kalkulator za godišnji obračun poreza i prireza na dohodak

 • GODIŠNJI OBRAČUN POREZA ZA 2020. GODINU
 • Koristiti decimalnu točku za unos lipa (Ispravno = 99.99 Neispravno = 99,99)!
  Isplaćena bruto plaća (IP-kolona 3)
 • Doprinosi iz plaće (IP-kolona 4)
 • Godišnji odbitak (IP-kolona 6)
 • Plaćeni porez i prirez (IP-kolona 8)
 • Stopa prireza %
 • Nerazvijena općina
 • KONAČNI OBRAČUN
 • IZRAČUN JE INFORMATIVNOGA SADRŽAJA I NE MOŽE GA SE KORISTITI U DRUGE SVRHE!

Iskazivanje godišnjeg obračuna poreza i prireza na JOPPD obrascu

Donosimo link na dva primjera za popunjavanje JOPPD obrasca u slučaju godišnjeg (konačnog) obračuna poreza i prireza na dohodak (koji su objavljeni na stranicama porezne uprave):

JOPPD PRIMJER GODIŠNJEG OBRAČUNA LINK

 

JOPPD PRIMJER GODIŠNJEG OBRAČUNA ZBOG RAZLIČITOG POREZNOG OPTEREĆENJA TIJEKOM GODINE LINK

Napomene o popunjavanju:

 • Razlika poreza i prireza se po godišnjem obračunu se na B stranici iskazuje kroz 1 dodatni redak (uz retke od plaće na kojoj se radi konačni obračun)
 • Koristi se oznaka stjecatelja: 0001 i oznaka primitka: 0406
 • U B 10. se upisuje 0 a u B 10.1. i 10.2. početni i završni datum godine na koju se odnosi konačnu obračun
 • U B 11.B 13.3 se upisuje 0
 • U B.13.4 i B 13.5 upisuje se razlika osobnog odbitka i osnovice po godišnjem obračunu (ako razlika postoji)
  • Ova dva podatka će u praksi imati vrijednost kod radnika koji su bili na rodiljnom ili roditeljskom dopustu ili su imali pogrešno primijenjene osobne odbitke.
  • U slučaju neravnomjerne raspodjele poreznog opterećenja ova dva podatka će biti nula
  • PRIMJER 1 LINK
  • PRIMJER 2 LINK
 • U B 14.1. se upisuje razlika poreza po godišnjem obračunu (pozitivno ako radnik ima obavezu, negativno ako ima povrat)
 • U B 14.2. se upisuje razlika prireza po godišnjem obračunu (pozitivno ako radnik ima obavezu, negativno ako ima povrat)
 • U B 16.1. se upisuje način isplate
 • B 16.2. se upisuje iznos za isplatu (ako radnik ima povrat)
 • U B17. se upisuje 0