Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.03.2021

Promijenjen je HZZO obrazac “Zahtjev za povratom isplaćene naknade plaće radniku tijekom privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad”

Od 11.03.2021 promijenjen je obrazac “Potvrda o plaći” LINK. U skladu s tom promjenom (uklonjeno mjesto za pečat i potpis odgovorne osobe a umjesto toga dodan je podatak o odgovornoj osobi i OIB-u odgovorne osobe isplatitelja) promijenjen je sadržaj “Zahtjeva za povratom isplaćene naknade plaće radniku tijekom privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad” na istovjetan način. Zahtjeve za povratom sredstava koja su isplatitelji (poslodavac) uplatili radnicima na ime bolovanja na teret HZZO je potrebno slati na novom obrascu. 

Prema tumačenju HZZO upisuje se ime i prezime/OIB osobe obvlaštene za zastupanje isplatitelja iz sudskog registra (a ne osobe koja je popunila obrazac). 

Novi obrazac Zahtjeva za povratom možete preuzeti na stranicama hzzo.hr LINK