Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
18.03.2021

Novi obrazac “Potvrda o plaći” (poznat kao R-1) na stranicama HZZO (primjena od 11.03.2021)

Na stranicama HZZO objavljena je promjena sadržaja obrasca HZZO potvrda o plaću uz početak primjene od 11.03.2021. Promjene su na dnu prve stranice obrasca. Izbačen je podatak “M.P” pod kojim se stavljao pečat poslodavca. Podatak “Potpis odgovorne osobe” je promijenjen u “Ime i prezime / OIB odgovorne osobe”.

Dosadašnji sadržaj na kraju prve stranice obrasca:

U ___________________. 20   .g.      M.P.              __________________________
                                                                                        (Potpis odgovorne osobe)

Sadržaj na kraju prve stranice obrasca od 11.03.2021.

U ___________________. 20   .g.                     ________________________________
                                                                              (Ime i prezime/OIB odgovorne osobe)

Na stranicama HZZO nema dodatnog pojašnjenja niti naputaka vezanih uz ove promjene. Zdrav razum nalaže nam da ove promjene znače da obrazac nije više potrebno ovjeravati pečatom niti potpisivati (umjesto potpisa se upisuje ime i prezime te OIB odgovorne osobe). Moram priznati da je ovo pomalo čudno osim ako se u nekom slijedećem koraku ne predviđa potpisivanje obrasca elektronskim putem. Novi format obrasca možete preuzeti sa stranica HZZO: 

Potvrda o plaći (.pdf) LINK

Potvrda o plaći (.doc) LINK