Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
03.08.2018

Problem sa provedbom naloga za naknadu zbog neispunjenja kvote sa novom konstrukcijom poziva na broj (u nekim bankama)

Dana 30.07.2018. Objavili smo obavijest da se za obavezu plaćanja naknade zbog neispunjavanja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom mijenja poziv na broj u nalogu za plaćanje (izbacuje se identifikator JOPPD obrasca) LINK U nalogu za plaćanje naknade zbog neispunjenja kvote bi model i poziv na broj trebali izgledati ovako: model: 68 poziv na broj: 5118-OIB POSLODAVCA 

Od korisnika smo zaprimili povratnu informaciju da nalozi za plaćanje sa konstrukcijom poziva na broj bez JOPPD identifikatora ne prolaze kontrolu/obradu u određenim bankama. Za sada znamo da u Zagrebačkoj banci i FINI model 68 i poziv na broj 5118 – OIB POSLODAVCA uredno prolaze kontrolu/obradu. U Erste banci i Raiffeisen banci nalog sa modelom 68 i pozivom na broj bez JOPPD identifikatora ne prolaze kontrolu/obradu. Za te banke je u nalogu potrebno koristiti model 68 i poziv na broj: 5118-OIB POSLODAVCA-00000