Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
05.01.2011

Priprema i predaja obrasca IP

 

OD UVOĐENJA OBRASCA JOPPD 01.01.2014. GODINE PRESTALA JE OBAVEZA POSLODAVCA ZA PREDAJU IP OBRAZACA U XML FORMATU U POREZNU UPRAVU!

TRENUTNA OBAVEZA POSLODAVCA (pisano 18.01.2017.) VEZANA UZ IP OBRAZAC JE DA DO 31. SIJEČNJA URUČI OVJERENE PAPIRNATE VERZIJE IP OBRAZACA RADNICIMA I BIVŠIM RADNICIMA KOJI SU U PRETHODNOJ GODINI IMALI ISPLATE KOD NJEGA! DALJNJI TEKST ČLANKA VIŠE NIJE RELEVANTAN !!!

Poslodavci i isplatitelji primitka od nesamostalnog rada, odnosno plaće ili mirovine ili sam porezni obveznik (prema članku 46. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak)trebaju dostaviti Poreznoj upravi podatke o isplaćenim plaćama ili mirovinama na obrascima IP. Rok za dostavu je 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

Do kraja mjeseca radnicima je potrebno uručiti ispisani i ovjereni obrazac IP:

Poreznoj upravi je potrebno isporučiti datoteku sa IP obrascem. U slijedećim uputama porezne uprave je opisan postupak pripreme i dostave datoteke sa IP obrascima:

Kreiranje XML datoteke sa IP obrascima

Svaki ozbiljniji program za obračun plaća bi trebao imati opciju za kreiranje datoteka sa IP obrascima. Ukoliko plaće radite ručno ili program za obračun plaća koji koristite nama opciju kreiranja datoteke sa IP obrascima istu možete kreirati uz pomoć Excel radnoga lista koji je objavljen na stranicama porezne uprave: IP OBRAZAC XLS. Nakon kreiranja datoteke iz programa za obračun plaća ili preko Excel worksheeta u određenome folderu Vašega računala ćete imati kreiranu datoteku naziva IP_OIB_01.xml. Vodite računa o tome da prilikom kreiranja datoteke zadate ispravne kontakt podatke (telefonski broj, e-mail adresa).  Datoteku je prije slanja poreznoj upravi poželjno provjeriti.

Provjera XML datoteke sa IP obrascem

Za provjeru datoteke je na raspolaganju program: IP VALIDATOR. Instalirajte program na Vaše računalo i pokrenite ga.

A) Pritiskom na “Odaberite datoteku” se krećete po direktorijima Vašega file sistema i odabirete  kreiranu IP datoteku (IP_OIB_01.xml) koju želite provjeriti.

B) Nakon odabira datoteke, desno u ravnini gumba “Odaberite datoteku” će se nalaziti ima datoteke koju ste odabrali za provjetu. Pritisnite “Validiraj”

C) Ako je sve u redu prikazati će se poruka: “Datoteka je validna”. U suprotnome ispisati će se pogreške koje su pronađene u strukturi i sadržaju datoteke.

Nemojte slati datoteku u poreznu upravu sve dok provjera  datoteke nije uspješna (“Datoteka je validna”)!

Dostava XML datoteke sa IP obrascima u poreznu upravu

Provjerenu datoteku je potrebno kopirati na neki od propisanih medija za dostavu datoteke: disketa, CD, DVD i ispuniti popratni list (Popratni list za IP). U poreznu upravu se dostavlja medij na kojem je datoteka i popratni list. Prilikom obrade datoteke na e-mail adresu koja je prilikom kreiranja navedena kao e-mail adresa kontakt osobe za IP će biti poslana obavijest o neuspješnoj  (pogreške u datoteci) ili uspješnoj obradi datoteke.

Povezano:

Obrazac IP