Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
Obrazac IP

OD UVOĐENJA OBRASCA JOPPD 01.01.2014. GODINE PRESTALA JE OBAVEZA POSLODAVCA ZA PREDAJU IP OBRAZACA U XML FORMATU U POREZNU UPRAVU!

TRENUTNA OBAVEZA POSLODAVCA (pisano 18.01.2017.) JE DA DO 31. SIJEČNJA URUČI OVJERENE PAPIRNATE VERZIJE IP OBRAZACA RADNICIMA I BIVŠIM RADNICIMA KOJI SU U PRETHODNOJ GODINI IMALI ISPLATE KOD NJEGA!

Obrazac IP – Izvješće o plaći i mirovini u godini sadrži podatke o plaći (mirovini), doprinosima, porezu na dohodak,prirezu i posebnome porezu koji su u periodu od jedne godine obračunati za radnika. Obrazac se kreira nakon zadnje isplate u godini a najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Obrazac se u prikazanoj formi ispisuje i predaje radnicima. Prilikom prekida radnog odnosa radniku se predaje i IP obrazac. 

Obrazac IP 2010 (PDF) Primjena za iskazivanje isplata od 01.01.2010.

Obrazac IP 2011 (PDF) Primjena za iskazivanje isplata od 01.01.2011.