Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
27.04.2012

Prilikom isplate plaće uredno uplaćujete i pripadne obavezne doprinose. Da li se i na Vas odnosi uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa na plaći (01.05.2012.)?

 

 

U NN 49/2012. od  27.04.2012. je objavljena Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa LINK. Uredba stupa na snagu 01.05.2012. Poslodavci koji za zadnje dva mjeseca nisu uplatili obavezne doprinose i/ili predali ID obrazac se nalaze na popisu porezne uprave koji je proslijeđen bankama. Ukoliko ste poslodavac koji uredno plaća doprinose i predaje ID obrasce nova odredba se odnosi na Vas samo u dijelu u kojem se propisuje novi dodatni sadržaj naloga za plaćanje za isplatu plaća:

Na nalozima za plaćanje za isplatu plaće je u polja „model i poziv na broj zaduženja“ potrebno upisati sljedeće podatke:

MODEL ZADUŽENJA: 67

POZIV NA BROJ ZADUŽENJA: OIB-MMGG-X gdje je:

67 broj modela
OIB OIB obveznika plaćanja javnih davanja
MMGG MM – brojčana oznaka mjeseca za  koji se isplaćuje plaćaGG – brojčana oznaka godine za koju se isplaćuje plaća
X Podatak o plaći:0 – isplata plaće u cijelosti1 – isplata prvog dijela plaće2 – isplata drugog dijela plaće3 – isplata koja ne podliježe uplati doprinosa za mir.osig.temeljem individualne kapitalizirane štednje4 – isplata koje ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu

Pojašnjenje:

Poslodavac koji isplaćuje plaću za sve radnike u poduzeću (a svi radnici poduzeća nisu isključivo članovi samo prvoga stupa MIO i svi radnici poduzeća nisu isključivo novo zaposlene osobe za koje je poslodavac oslobođen plaćanja doprinosa na plaću) na nalozima za plaćanje za isplatu neto plaće upisuje model zaduženja 67 i poziv na broj zaduženja OIB-MMGG-0

Ako je obračun plaće, koji je predmet isplate, takav, da su svi radnici uključeni u obračun u statusu da nisu obveznici mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje na nalozima za plaćanje za isplatu neto plaće se upisuje model zaduženja 67 i poziv na broj zaduženja OIB-MMGG-3

Ako je obračun plaće, koji je predmet isplate, takav, da su svi radnici uključeni u obračun novozaposlene osobe za koje je poslodavac oslobođen plaćanja doprinosa na plaću na nalozima za plaćanja za isplatu neto plaće se upisuje model zaduženja 67 i poziv na broj zaduženja OIB-MMGG-4

Nije potrebno razdvajati naloge za isplatu plaća i naloge za isplatu neoporezivih naknada (prijevoz, bolovanja, nagrade, …). U slučaju kada neoporezive naknade isplaćuju preko posebnog naloga za plaćanje u model zaduženja i poziv na broj zaduženja takvih naloga nije potrebno upisivati mode zaduženja 67 i poziv na broj zaduženja OIB-MMGG-X.

Poslodavac koji redovno uplaćuje doprinose i predaje ID obrazac (ne nalazi se na listu neplatiša obaveznih doprinosa) nije dužan predavati naloge za plaćanje za isplatu plaće i naloge za plaćanje za uplatu doprinosa u istu poslovnu banku!