Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
25.05.2023

Predstavljena porezna “reforma”

Vlada je jučer 24.05.20203. predstavila poreznu reformu koja bi trebala u primjenu od 01.01.2024. godine. Vjerujem da ste u gomilama medijskih objava pohvatali sukus promjena koje se odnose na obračune plaća (umanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje I stup za plaće do 1300 EUR bruto, promjene koeficijenata poreznih olakšica i promjena osnovice za izračun osnovica,  ukidanje prireza, stope poreza na dohodak po općinama i gradovima). Uglavnom, puno promjena za mršave krajnje rezultate. Opći zakljućak: pretakanje iz šupljeg u prazno. Nismo niti očekivali neko razborito, razvojno i dugotrajno rješenje 🙁

Uz opisane promjene koje se odnose na obračun plaća, porezna reforma donosi i promjene u domeni poreza na dohodak (porezni tretman napojnica, donacija), poreza na dobit (amortizacija, donacije, fiksni datum plaćanja poreza na dobit, porez po odbitku), poreza na dodanu vrijednosr. Cijelu prezentaciju porezne reforme u pdf formatu možete preuzeti ovdje LINK