Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
19.12.2023

Pravilnik o načinu i rokovima provjere visine isplaćenih primitaka ostvarenih radom putem digitalnih radnih platformi (NN 150/2023)

Pravilnik o načinu i rokovima provjere visine isplaćenih primitaka ostvarenih radom putem digitalnih radnih platformi (NN 150/2023) LINK