Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
20.12.2023

Brošura s primjerima umanjenja mjesečnih osnovica doprinosa (Porezna uprava)

Prenosimo sa porezna-uprava.com

Pripremljena je brošura s primjerima primjene odredbi Zakona o doprinosima i Pravilnika o doprinosima o umanjenju mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti. Brošura je dostupna u dijelu Obrasci / Obrazac JOPPD / Umanjenja mjesečnih osnovica.​