Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
28.01.2019

Podsjetnik: Doprinosi na plaće (nova stopa doprinosa za zdravstveno 16,5%, ukinuti su doprinos za zapošljavanje i doprinos za zaštitu zdravlja na radu)

Od 01.01.2019 se ukinuta su dva doprinosa na plaću i mijenja se stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje

  • Ukida se doprinos za zaštitu zdravlja na radu 0,5% (- 0,5% obaveze)
  • Ukida se doprinos za zapošljavanje 1,7% ( – 1,7% obaveze)
  • Stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje mijenja se na 16,5% ( +1,5% obaveze)
  • Opisane tri promjene rezultiraju smanjenjem troška doprinosa na plaću za 0,7% (prije 17,2% novo 16,5%)

Slijedom navedenog na obračunu plaće za 01/2019 (koja se uobičajeno se isplaćuje u 02/2019) i dalje imamo samo 1 doprinos na plaću: “Doprinos na zdravstveno osiguranje” po stopi od 16,5% (naravno, kod osoba kod kojih koristimo olakšice po osnovi prvog zaposljenja ili mladi radnik, doprinosa na plaću nema).