Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
29.01.2019

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN 09/19)

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN 09/19) LINK

Kolektivni ugovor stupa na snagu i primjenjuje se od dana potpisa, osim članka 57. – 88. koji će se početi primjenjivati od akademske godine 2019./2020.