Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
07.09.2022

Pravilnik o dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 102/2022)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o porezu na dohodak NN 102/2022 LINK

  • propisana mogućnost izvješćivanja o plaćama koje se isplaćuju za protekla porezna razdoblja temeljem sudske presude/nagodbe u Obrascu JOPPD i na godišnjoj razini (na jednom Obrascu JOPPD u jednom retku) te na taj način omogućeno administrativno rasterećenje poreznih obveznika (u članku 82. st. 1. toč. 18. Pravilnika o porezu na dohodak iza podtočke 18.3. dodana je podtočka 18.4.)​
  • Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20 i 1/21) usklađen s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/22) koje su u najvećem dijelu stupile na snagu 1. kolovoza 2022. dopunom oznake 5204 (dodan Očinski dopust) u Prilogu 2. Obrasca JOPPD.