Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
01.09.2022

Dvojno iskazivanje iznosa u HRK i EUR na obračunskim dokumentima plaće, naknade, plaće, otpremnine, drugog dohotka

Proglašen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022 LINK) Zakon uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, pravila za preračunavanje, opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni optjecaj, dvojno iskazivanje, primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata, proračuni, financijski planovi, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi u procesu uvođenja eura, nadzor nad primjenom ovoga Zakona te prekršajne odredbe. Jedna od obaveza koju donosi novi zakon je obaveza dvojnog iskazivanja iznosa za isplatu na obračunskim listama.   

DVOJNO ISKAZIVANJE (potrebno implementirati najkasnije do 05.09.2022.)

Na kojim dokumentima je potrebno dvojno iskazivanje i koje iznose je potrebno dvojno iskazivati?
U kojem periodu je potrebno dvojno iskazivati iznose na obračunskim dokumentima
Što se podrazumijeva pod pojmom dvojnog iskazivanja?
Tečaj za konverziju kod izračuna iznosa za dvojno iskazivanje?
Kako izračunati iznos u EUR / HRK (zaokruživanje)
Ugovori o djelu i autorski ugovori od 09/2022
Pripazite !!!

NAPOMENA: Kompleksnu temu konverzije podataka u aplikacijama za obračun plaća i rada u prijelaznom periodu ćemo obraditi u posebnom članku (plaća za 12/2022 koja se isplaćuje u 01/2023 će se obračunavati u EUR (predaje je JOPPD u EUR i isplaćuje se u EUR) a mora se knjižiti u glavnu knjigu u kunama, kako računati realizirane maksimalne godišnje osnovice za doprinose kada je dio povijesnih podataka u HRK a dio u EUR, kako računati prosjeke (za godišnje odmore, za bolovanja) kada u prosjek ulazi dio obračuna plaća koji su provedeni u kunama i dio obračuna koji su provedeni u EUR i druge slične “glavobolje”, …).

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

 

 

! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala!

! Putem e-mail-a ažurno Vas obavještavamo o zakonskim promjenama i o promjenama parametara za obračun plaća!

! Postanite aktivni pretplatnik i podržite rad i daljni rast portala. 

 

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA) 

 

= 38,75 EUR

 

(31 EUR + PDV)

= 291,96 HRK

Tečaj konverzije: 

1 EUR = 7,53450 HRK

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda. Obaveznicima zaprimanja e-računa račun isporučujemo putem FINA e-servisa “e-račun za državu-izdavatelji”.

Narudžba za pretplatuPretplata za 1 godinu (365 dana od dana pretplate)
Cijena (kuna) = 31,00 EUR + PDV = 38,75 EUR = 291,96 HRK
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRKOpći uvjeti korištenja

Nakon klika na "Pošalji narudžbu" na Vašu e-mail adresu će u roku od 1 minute biti poslana narudžba sa uputom za plaćanje pretplate (broj IBAN račun za plaćanje, model i poziv na broj).