Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
01.06.2022

Dvojno iskazivanje iznosa u HRK i EUR na obračunskim dokumentima plaće, naknade, plaće, otpremnine, drugog dohotka

Proglašen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022 LINK) Zakon uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, pravila za preračunavanje, opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni optjecaj, dvojno iskazivanje, primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata, proračuni, financijski planovi, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi u procesu uvođenja eura, nadzor nad primjenom ovoga Zakona te prekršajne odredbe. Jedna od obaveza koju donosi novi zakon je obaveza dvojnog iskazivanja iznosa za isplatu na obračunskim listama.   

DVOJNO ISKAZIVANJE (potrebno implementirati najkasnije do 05.09.2022.)

!!! OBAVIJEST ZA KORISNIKE USLUGE OBRAČUNA PLAĆA KOD NAS !!!
Servis za obračun plaća će započeti sa dvojnim iskazivanjem iznosa na obračunskim dokumentima plaća s obračunom plaće za 06/2022 (isplata u 07/2022 ). Dvojno iskazivanje će trajati do isteka propisanog perioda za dvojno iskazivanje iznosa na obračunskim listama (31.12.2023).

Na kojim dokumentima je potrebno dvojno iskazivanje i koje iznose je potrebno dvojno iskazivati?
U kojem periodu je potrebno dvojno iskazivati iznose na obračunskim dokumentima
Što se podrazumijeva pod pojmom dvojnog iskazivanja?
Tečaj za konverziju kod izračuna iznosa za dvojno iskazivanje?
Kako izračunati iznos u EUR / HRK (zaokruživanje)
Ugovori o djelu i autorski ugovori od 09/2022
Pripazite !!!

NAPOMENA: Kompleksnu temu konverzije podataka u aplikacijama za obračun plaća i rada u prijelaznom periodu ćemo obraditi u posebnom članku (plaća za 12/2022 koja se isplaćuje u 01/2023 će se obračunavati u EUR (predaje je JOPPD u EUR i isplaćuje se u EUR) a mora se knjižiti u glavnu knjigu u kunama, kako računati realizirane maksimalne godišnje osnovice za doprinose kada je dio povijesnih podataka u HRK a dio u EUR, kako računati prosjeke (za godišnje odmore, za bolovanja) kada u prosjek ulazi dio obračuna plaća koji su provedeni u kunama i dio obračuna koji su provedeni u EUR i druge slične “glavobolje”, …).

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja