Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
10.03.2011

Ovrha na plaći i račun za zaštićena primanja

Od 01.01.2011. FINA provodi ovrhu nad novčanim sredstvima na računima dužnika (ovršenika). U praksi su se pojavili problemi oko realizacije zaštite dijela plaće koji je zaštićen od ovrhe. Naime iako je poslodavac prilikom obračuna plaće vodio računa o tome da ustegnute ovrhe budu do iznosa zaštićenoga dijela plaće radniku dužniku bi se po uplati sredstava na račun, od strane FINE, obustavljala sva uplaćena sredstva bez obzira na to što su ta sredstva preostali zaštićeni iznos plaće koji je izuzet od ovrhe. Isti je slučaj sa naknadama koje radniku ne isplaćuje poslodavac (npr. porodiljna naknada, naknada za nezaposlenost, dječji doplatak …). FINA u slučaju ovrhe obustavlja i ta sredstva iako su zaštićena od ovrhe.Kako bi se građanin (radnik), nad kojim se provodi postupak ovrhe, osigurao da mu u postupku ovrhe ne budu ustegnuta i sredstva zaštićena od ovrhe mora ispuniti i u FINA poslovnicu dostaviti obrazac Obavijesti primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe

FINA će nakon zaprimanja ovoga obrasca obavijestiti banku koja će otvoriti poseban račun za uplatu sredstava koja su zaštićena od ovrhe. FINA će uplatitelje sredstava zaštićenih od ovrhe obavijestiti o novo otvorenome zaštićenome računu na koji, nakon primljene obavijesti, uplatitelji moraju provoditi uplatu sredstava zaštićenih od ovrhe.

Uzevši u obzir sve navedeno u postupku obračuna plaća se pojavljuje jedan novi moment. Prilikom obračuna plaće je potrebno voditi računa o tome da se po provedenome obračunu plaća suma sredstava koju po obračunu poslodavac isplaćuje radniku, za kojega je stigla obavijest o otvorenome zaštićenome računu, podijeli na iznos plaće koji je zaštićen od ovrhe i koji se uplaćuje na zaštićeni račun ovršenika (radnika dužnika) i iznos plaće koji nije zaštićen od ovrhe i koji se isplaćuje na račun radnika koji se i do sada koristio za isplatu plaće. Naravno, na iznos plaće koji nije zaštićem ovrhom se najprije primjenjuju ovrhe koje je zaprimio poslodavac te se nakon toga preostala sredstva (ako iz ima) uplaćuju na “nezaštićeni” račun radnika.

Povezano:

Kalkulator za izračun dijela plaće koji je zaštićen od ovrhe

Otvaranje računa za zaštićena primanja (račun “35”)

Ovrha na plaći i iznos plaće koji je zaštićen u postupku ovrhe nad plaćom

Ovršni zakon

www.rrif.hr Ovrha na plaći-tehnička realizacija prema novom ovršnopravnom režimu (dostupno za pretplatnike) (RRIF 3/11)

www.fina .hr Ovršni postupak-Ovrha i Postupak provođenja ovrhe

www.poslovni.hr Bitno je razlikovati ovrhu na plaći i ovrhu nad novčanim sredstvima

www.mfin.hr Ovrha na novčanim sredstvima

www.profitiraj.hr Račun 35-pogledajte kako se zaštititi od Finine ovrhe