Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
16.02.2011

Najava seminara: 08.03.2011. Provođenje ovrhe na plaći u 2011. godini

Seminar organizira RIF. Više informacija o seminaru potražite na www stranicama organizatora LINK