Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
05.08.2014

Otkazni rok – promjene prema u Zakonu o radu (NN 93/2014, na snazi od 07.08.2014)

Zakon o radu (NN 93/2014) koji je stupio na snagu 07.08.2014. donosi nekoliko noviteta vezanih uz otkazni rok. U odnosu na stari zakon dodatno su regulirane definicije razloga zbog kojih otkazni rok teče/ne teče. Uvedenim promjenama zakonodavac je zaštitio poslodavce jer su u praksi bili česti slučajevi u kojima su radnici odlascima na bolovanja i korištenjem plaćenih dopusta značajno produžavali trajanje otkaznoga roka a time i povečavali financijske obaveze poslodavca prema radniku.

TRAJANJE OTKAZNOG ROKA

 
STARI ZAKON O RADU(do 06.08.2014.) NOVI ZAKON O RADU (NN 93/14)(od 07.08.2014.)
Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu. Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu.
Otkazni rok ne teče za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu, privremene nesposobnosti za rad, godišnjeg odmora, plaćenog dopusta, vršenja dužnosti građana u obrani te u drugim slučajevima opravdane nenazočnosti radnika na radu, određenim ovim ili drugim zakonom. Otkazni rok ne teče za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu te za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, te vršenja dužnosti i prava državljana u obrani.
Otkazni rok ne teče za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.
Ako je došlo do prekida tijeka otkaznog roka zbog privremene nesposobnosti za rad radnika, radni odnos tom radniku prestaje najkasnije istekom šest mjeseci od dana uručenja odluke o otkazu ugovora o radu.
Otkazni rok teče za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog dopusta te razdoblja privremene nesposobnost za rad radnika kojeg je poslodavac u otkaznom roku oslobodio obveze rada, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.