Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
01.03.2023

Kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2023. – 2024.)

Kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2023. – 2024.) NN 21/2023 LINK

Kolektivni ugovor za pomorce državljane trećih zemalja na brodovima u međunarodnoj plovidbi hrvatske državne pripadnosti (2023. – 2024.) NN 21/2023 LINK