Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
31.05.2022

Odluka o proširenju kolektivnog ugovora ugostiteljstva (stupa na snagu 01.06.2022)

Odluka o proširenju KU ugostiteljstva NN 58/2022  LINK

I.

Primjena Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva koji je zaključen 11. travnja 2022. i objavljen u »Narodnim novinama« broj 50/2022 LINK, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007).

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2022. i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Povezano:

Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN 50/2022 primjenjuje se od 1. travnja 2022.) LINK