Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
02.05.2022

Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN 50/2022 primjenjuje se od 1. travnja 2022.)

Kolektivni ugovor ugostiteljstva NN 50/2022 LINK

Kolektivni ugovor sklapa se na određeno vrijeme do 31. prosinca 2023. godine.

Smatra se da je ovaj Kolektivni ugovor sklopljen kad ga potpišu ovlašteni predstavnici potpisnika, a primjenjuje se od 1. travnja 2022. godine; osim članka 30. stavka 1. koji se primjenjuje od 1. lipnja 2022. godine.