Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
20.01.2020

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu LINK