Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
03.07.2018

Minimalni iznos osnovne bruto plaće za djelatnost ugostiteljstva od 06/2018 (prema proširenom KU 36/18)

Početkom 06. mjeseca objavljena je Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva (NN 49/2018). Odlukom se primjena KU proširuje na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. Svi poslodavci čija djelatnost spada pod gore navedene moraju se uskladiti sa odredbama kolektivnog ugovora.

Propisani minimalni iznosi osnovne bruto plaće
Propisani dodaci na osnovnu plaću – minuli rad
Propisani dodaci na osnovnu plaću – rad nedjeljom, prekovremeni, rad, blagdanom, nočni rad…
Obračun minulog rada – Teorija i praksa


>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja