Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
01.06.2018

Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva (NN 49/2018)

Odlukom o proširenju primjene KU ugostiteljstva (NN 49/2018) LINK se kolektivni ugovor ugostiteljstva, koji je zaključen 27. ožujka 2018. i objavljen u »Narodnim novinama« broj 36/2018 LINK, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007).Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u NN (07.06.2018).