Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
28.08.2013

Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike hrvatskog centra za razminiranje
  • NN 106/13 od 23.08.2013. Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike hrvatskog centra za razminiranje LINK

Ovim ugovorom utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika (u daljnjem tekstu: zaposlenici) u Hrvatskom centru za razminiranje (u daljnjem tekstu: HCR), na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama i Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama. Ugovor stupa na snagu od dana potpisa. Ugovor sklapa se na vrijeme od četiri godine.

[wp_ad_camp_2]