Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
30.10.2023

Kolektivni ugovor za Hrvatsku Elektroprivredu (NN123/2023)

Kolektivni ugovor za Hrvatsku Elektroprivredu NN123/2023 LINK