Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
21.03.2017

Grad Kraljevica (šifra 2097). Stopa prireza 5% (do sada 5%). Primjena od 01.04.2017.

NN 25/2017 od 22.02.2017. LINK objavljena je “Odluka o prirezu porezu na dohodak grada Kraljevice.”. Odlukom se propisuje stopa prireza porezu na dohodak po stopi od 5%. Odluka stupa na snagu 01.04.2017. 

Naš komentar: Stopa prireza je ostala ista kao i do sada. U odnosu na prethodnu odluku o prirezu (NN 02/2006) promijenio se tek “Članak 4” koji se prethodno pozivao na naredbu za plaćenje iz 2006. godine a sada se poziva na “važeće zakonske/podzakonske akte”).