Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
21.12.2023

IZJAVA 2 Izjava/suglasnost radnika koji kod poslodavca radi u nepunom radnom vremenu ili radi kod više poslodavaca po osnovi dodatnog rada (umanjenje osnovice za doprinose )

U slučaju kada radnik zaposlen na nepuno radno vrijeme i radi kod više poslodavaca ili kad radnik radi u statusu dodatnog rada Zakonodavac je predvidio da se iznos umanjenja lkoji koristi podslodavac može preuzeti sa e-porezna. Ovo je puno praktičnije od famozne “Izjave radnik o iznosima plaća kod poslodavaca jer se upotreba podataka PU smatra konačno obračunatim doprinosima i manje je rizičan od opcije da radnik svaki mjesec daje izjavu o iznosima plaća.  Donosimo primjer izjave/suglasnosti radnika da se kod obračun plaća za umanjenje osnovice za doprinose mogu koristiti podaci porezne uprave. Naglašava se obaveza radnika da poslodavca na vrijeme obavijesti o promjenama statusa rada kod više poslodavaca. Ako Vas radnik ne obavijesti o promjeni status rada kod drugih polodavaca, obračun plaće može biti netočan i podložan kasnijem zahtjevu za od strane PU. .

 
Naziv poslodavca
Adresa sjedišta
Poštanski broj i mjesto
OIB

IZJAVA/SUGLASNOST RADNIKA

KOJI KOD POSLODAVCA RADI U NEPUNOM RADNOM VREMENU ILI RADI KOD VIŠE POSLODAVACA PO OSNOVI DODATNOG  RADA (čl. 18.a Zakona o radu NN 93/13, NN 151/22)

 

Ja, _____________________________, OIB ______________________

(ime i prezime radnika)                                           (OIB)

 

Izjavljujem da u slučaju mojega rada kod više poslodavaca unutar mjeseca, poslodavcima neću dostavljati „Izjavu o broju poslodavaca i iznosu bruto plaće kod svakog poslodavca“ (čl. 16.b točka 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o doprinosima NN 143/2023).

Suglasan sam da poslodavac u slučaju mojega rada kod više poslodavaca, unutar mjeseca na obračunima plaća, koristi umanjenje mjesečne osnovice prema podacima Porezne uprave o ukupnom pravu na umanjenje prema podacima za prethodni mjesec (članak 21.a stavka 5. točka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima NN 114/2023).

Izjavljujem da ću poslodavca, pisanim putem, obavijestiti o svim statusnim promjenama mojega rada kod više poslodavaca u mjesecu (početak rada kod drugih poslodavaca, kraj rada kod drugih poslodavca), a najkasnije do zadnjeg dana unutar mjeseca u kojem statusne promjene nastanu.

Upoznat sam sa činjenicom da nedostavljanje podataka ili dostavljanje netočnih podataka o statusnim promjenama mojega rada kod drugih poslodavaca može imati utjecaj na točnost izračuna moje plaće. Suglasan sam snositi materijalnu odgovornost nastalu zbog nedostavljanja podataka ili dostavljanja netočnih podataka o statusu rada kod drugih poslodavaca. 

 

_____________________                                           _____________________

(mjesto i datum)                                                                  (potpis radnika)

Napomena:

Obrazac obavezno popunjavaju svi radnici zaposleni kod poslodavca na nepuno radno vrijeme i radnici koji rade u dodatnom radu u slučaju kada ne dostavljaju / neće dostaviti  „Izjavu o broju poslodavaca i iznosu bruto plaće kod svakog poslodavca“ (čl. 16.b točka 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o doprinosima NN 143/2023). Radnik koji je zaposlen u nepunom radnom vremenu / dodatnom radu kod više poslodavca mora ili potpisati ovakvu izjavu/suglasnost kod svih poslodavaca ili mora svakog mjeseca mjesec, prije obračuna plaće dostaviti izjavu o bruto plaćama svim poslodavcima.