Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
21.12.2023

IZJAVA 1 Izjava radnika o radu kod samo jednog poslodavca (umanjenje osnovice za doprinose )

Poslodavac, prilikom obračuna plaće, mora biti svjestan činjenice da li je radnik u mjesecu zaposlen samo kod njega ili radi i kod nekog drugog poslodavca (po osnovi rada u nepunom radnom vremenu ili po osnovi dodatnog rada). To nije moguće provjeriti kroz sustav i moramo se osloniti na radnike da će nam na vrijeme prenijeti taj podatak. Iz tog razloga svi radnici koji rade isključivo kod Vas moraju  potpisati „IZJAVA RADNIKA O RADU KOD SAMO JEDNOG POSLODAVCA“ U izjavi se od radnika traži da potvrdi da ste mu jedini poslodavac i obavezuje ga se da Vam na vrijeme javi ako počeo raditi i kod nekog drugog poslodavca. Ako radnik u mjesecu počne po osnovi rada u nepunom radnom vremenu ili dodatnog rada, raditi kod drugog poslodavca a mi nemamo tu informaciju, obračun plaća može biti pogrešan i može rezultirati retroaktivnim nalogom za ispravak od strane porezne uprave!

Naziv poslodavca
Adresa sjedišta
Poštanski broj i mjesto
OIB

IZJAVA RADNIKA O RADU KOD SAMO JEDNOG POSLODAVCA

 

Ja, _______________________, OIB ______________________________

(ime i prezime radnika)                                                    (OIB)

 

Zaokružiti jednu tvrdnju koja opisuje Vaš status rada kod jednog ili više poslodavaca:

 

() Zaposlen sam na puno radno vrijeme kod poslodavca i ne radim kod drugih poslodavaca u statusu dodatnog rada (čl. 18.a Zakona o radu NN 93/13, NN 151/22)

 

() Zaposlen sam na nepuno radno vrijeme kod poslodavca i ne radim kod drugih poslodavaca u statusu nepunog radnog vremena ili statusu dodatnog rada (čl. 18.a Zakona o radu NN 93/13, NN 151/22)

 

Izjavljujem da ću poslodavca, pisanim putem, obavijestiti o svim statusnim promjenama mojega rada kod više poslodavaca u mjesecu (početak rada kod drugih poslodavaca, kraj rada kod drugih poslodavca), a najkasnije do zadnjeg dana unutar mjeseca u kojem statusne promjene nastanu.

Upoznat sam sa činjenicom da nedostavljanje podataka ili dostavljanje netočnih podataka o statusnim promjenama mojega rada kod drugih poslodavaca može imati utjecaj na točnost izračuna moje plaće. Suglasan sam snositi materijalnu odgovornost nastalu zbog nedostavljanja podataka ili dostavljanja netočnih podataka o statusu rada kod drugih poslodavaca. 

 

_______________________                                           _______________________

(mjesto i datum)                                                                      (potpis radnika)

Napomena:

Obrazac obavezno popunjavaju radnici zaposleni kod poslodavaca a koji ne rade kod drugih poslodavaca u statusu nepunog radnog vremena ili statusu dodatnog rada.