Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
04.04.2013

Zakon o minimalnoj plaći (NN 39/2013 od 03.04.2013) – novi iznos minimalne plaće za 2013. godinu

U NN 39/2013 od 03.04.2013 je objavljena “Odluka o proglašenju Zakona o minimalnoj plaći”. Zakon propisuje način utvrđivanja iznosa minimalne plaće, rokovi njezinog utvrđivanja, kao i provedba nadzora nad primjenom odredbi ovoga Zakona. Iz zakona izdvajamo:

  • Minimalna plaća u smislu ovoga Zakona je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu.
  • Pravo na minimalnu plaću, utvrđenu prema odredbama ovoga Zakona, imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca.
  • Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje za sljedeću kalendarsku godinu.
  • Zakon propisuje kriterije na osnovu kojih se određuje osnovica za izračun minimalne plaće i formuli za izračun bruto iznosa minimalne plaće
  • Minimalna plaća ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu.
  • Iznimno se kolektivnim ugovorom može ugovoriti minimalna plaća u iznosu manjem od iznosa propisanog uredbom iz članaka 6. i 7. ovoga Zakona.
  • Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« (11.04.)

Visinu minimalne plaće za 2013. godinu uredbom će utvrditi Vlada Republike Hrvatske u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (do 26.04.). Do stupanja na snagu uredbe kojom Vlada propisuje novi iznos minimalne plaće primjenjuje se  iznos minimalne plaće koju je Državni zavod za statistiku objavio za razdoblje od 1. lipnja 2012. do 31. svibnja 2013. (»Narodne novine«, br. 60/12.), 2814,00. Prema najavama iz medija novi iznos minimalne plaće na osnovu ovoga Zakona će biti 2984,78 kn (LINK). Cijeli tekst zakona LINK.

Povezano:

Na 87. sjednici Vlade RH od 24.04.2013. je prihvaćem prijedlog Uredbe o visini minimalne plaće (za period od 01.06.2013. do 31.12.2013.)

Uredba o visini minimalne plaće za period od 01.06.2013. do 31.12.2013. (NN 51/2013 od 30.04.2013.)

[wp_ad_camp_2]