Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
10.04.2013

Uvođenje IBAN konstrukcije računa u obračun plaća

Od 01.06.2013. godine se u nacionalni platni promet uvodi korištenje IBAN konstrukcije računa. Slijedom toga mijenjaju se postojeći formati datoteka za slanje naloga za plaćanje prema bankama. Većina banaka trenutno podržava zaprimanje datoteka sa nalozima za plaćanje u starome i novome formatu. Neke banke su već prestale preuzimati podatke u starome formatu i kroz svoje e-bankarstvo aplikacije nude samo preuzimanje naloga u novome formatu. Budući da je do potpune primjene nove zakonske regulative ostalo 2 mjeseca krajnji je rok za pokretanje postupka prilagodbe aplikacije za obračun plaća i podataka za primjenu IBAN konstrukcije računa. Navodimo popis aktivnosti koje bi trebalo provesti u procesu migracije na IBAN konstrukciju računa:

 • Brojeve transakcijskih uplatnih računa je potrebno prebaciti u IBAN konstrukciju
  • Uplatni računi za uplatu plaće na tekuće račune
  • Uplatni računi općina za porez i prirez na dohodak
  • Uplatni računi za doprinose
  • Uplatni računi obustava i ovrha
  • Uplatni računi poduzeća sa kojih se provodi isplata plaća
 • Nadogradnja aplikacije za obračun plaća u svrhu uvođenja opcija za kontrolu unesenoga IBAN broja računa i za kreiranje datoteke sa nalozima za plaćanje u novome formatu (LINK)
 • Provođenje paralelnoga obračuna plaće za kontrolu svih novokreiranih IBAN računa (usporedba naloga kreiranih sa transakcijskim računima i naloga kreiranih sa IBAN konstrukcijom računa)

Konverzija svih uplatnih računa se  može provesti programski od strane isporučitelja aplikacije za obračun plaća. Ukoliko se to provodi ručno moguće je koristiti on-line kalkulatore za kreiranje IBAN konstrukcije računa na osnovu broja transakcijskoga računa (LINK).

[wp_ad_camp_2]