Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
17.06.2014

Odluka o primicima radnika za kreditne institucije (banke) (NN 73/2014 od 16.06.2014)

U NN 73/2014 objavljena je “Odluka o primicima radnika” u kreditnim institucijama. Odluke je donesena od strane Hrvatske narodne banke na temelju odredbi članka 101. stavka 2. točke 5. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/2013.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (NN 75/2008. i NN 54/2013.). Cijeli tekst odluke LINKOdluka stupa na snagu 26. lipnja 2014.

Prema odluci kreditne insitucije moraju definirati politiku primitaka a pojedine i osnovati odbor za primitke. Primici radnika moraju biti definirani u fiksnome i varijabilnome iznosu.